Uslovi kupovine

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) firma Školarac IN (vlasnik brenda Plastika Online i Veleplast) iz Inđije, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.veleplast.rs

OBAVEŠTAVA

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.veleplast.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća ŠKOLARAC IN iz Inđije, Duška Ivančevića 3, PIB 108341001, TEL: +381 22 560 782 i email adrese za rekalmacije info@plastikaonline.rs
 • da se osnovna obeležja robe mogu pronaći na sajtu www.veleplast.rs
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, 62/2014) kupovina preko naše online prodavnice www.plastikaonline.rs , smatra se prodajom na daljinu.
 • da se saobraznost robe ugovorom isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe
 • da je prodajna cena istaknuta uz svaki artikal
 • da je usluga isporuke robe 290 din po porudžbini za manje pakete do 5 kg, od 5 do 15kg cena dostave je 590 din i za veće kilaže i gabarite dostava ide do 1500 rsd (paleta 3600 din)
 • da kupljenu robu isporučujemo u roku od predviđenih 7 radnih dana kurirskom službom  BEX/CITY /AKS (više informacija o preuzimanju pošiljke pogledajte ispod). Zakonski rok za dostavu paketa je 30 dana.
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti odvijaju u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu www.veleplast.rs
 • da se prilikom kupovine na našem sajtu maksimalno vodi računa o privatnosti podataka (više informacija o privatnosti podataka pogledajte ispod)
 • da potrošač robu može da plati pozećem (gotovinom na licu mesta kad kurir donese paket), avansno odnosno elektronskim putem (na email kupac dobija generalije za uplatu putem bankovne aplikacije ili virmanski)
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe
 • da u slučaju prijema robe ukoliko potrošač ustanovi da pristigli artikli nisu odgovarajući ili očekivani, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi artikal (više informacija o proceduri zamene artikla pogledajte ispod)
 • Školarac In je u sistemu PDV-a

Dokumenta (kliknite na njih) :

Reklamacioni list,

Predugovorno obaveštenje,

Izjava o odustajanju od ugovora,

Reklamacije:

Pre samog prijema paketa, dobro pregledajte da li je paket vidno oštećen, pocepan, ili bilo kako oštećen. Takve pakete ne preporučujemo da primite (odbijte prijem i plaćanje ukoliko je dostava pouzećem).

Mogućnost reklamacije je jedino moguća 24 časa nakon preuzmanja paketa!

Molimo sve kupce da detaljno pregledaju svoje poručene artikle čim stignu, jer kasnije reklamacije iza 24 časa nećemo moći da uvažimo. Stoga vas molimo da nas u slučaju reklamacije odmah kontaktirate putem telefona ili napišete mejl na veleplast.online@gmail.com – naslov: Reklamacija po broju vaše porudžbine.

Ako ste dobili paket i po otvaranju zaključili da je proizvod vidljivo oštećen, molimo Vas da odmah, a najkasnije 24 h od trenutka prijema pozovete 022 560 782 ili odmah pošaljete mejl na  veleplast.online@gmail.com i obavestite nas da je paket i roba oštećena. U mejlu nam morate poslati fotografisan račun i ispunjen reklamacioni zapisnik.  Ukoliko je reklamacija opravdana, mi šaljemo kurira do vas da preuzme oštećenu robu.  Po prijemu paketa Veleplast će Vam poslati drugi proizvod. Informacije o paketu  BEX kontakt: 011 6 555 000 ili besplatan telefon 0800 3 555 000 ili http://www.bex.rs/kontaktpodaci.php.

Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa) . Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana (dobijanje odgovora na koji način će reklamacija biti rešena). Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca. 30 dana rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno).

Preuzimanje pošiljke

Kuriri  Bex-a (eksterna firma koja vrši uslugu dostave paketa za Veleplast) pošiljke donosi uglavnom na adresu u terminu od 08 do 16h svaki radni dan. Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja će moći da preuzme paket . Prilikom preuzimanja paketa neophodno je da ga prethodno vizuelno pregledate da slučajno ne postoje vidljiva oštećenja paketa. Ukoliko primetite da je paket / kutija oštećena i da bi artikal takođe mogao biti oštećen, takav paket odbijte da primite i platite i odmah o istom nas obavestite putem email veleplast.online@gmail.com ili putem telefona 022 560 782. Ukoliko je paket u ispravnom stanju, preuzmite ga i potpišite kuriru priznanicu (izvršite plaćanje ukoliko roba nije prethodno plaćena). Kurir pokušava svaki paket dva puta da dostavi . Praksa je ako vas kurir ne nađe na adresi da vas pozove na vaš kontakt telefon koji ste nam prethodno ostavili. Ukoliko se ne javite na telefon ili niste na adresi za preuzimanje pošiljke, kurir paket vraća nama nazad.

Postoji mogućnost da se paket preuzme i direktno iz regionalnih centara BEX-a. Gde se regionalni centri BEX-a nalaze kao i njihovi kontakt telefoni, možete pogledati detaljno na linku: https://www.bex.rs/mapa.php

Napomena: Ukoliko primite oštećen paket, a potpisali ste da ste paket primili u ispravnom stanju, kasnije reklamacije se ne mogu nažalost zakonski uvažiti.

Politika privatnosti

Mi brinemo o vašim podacima. Kako bi vam isporučli robu neophodno je da nam ostavite vaše ime i prezime, adresu, kontakt telefon i email adresu. Prilikom završene kupovine dobijate na vaš email obaveštenje o izršenoj kupovini. Firma Školarac IN će vaše podatke koristiti samo u svrhu administriranja vaše porudžbenice, vaše podatke nećemo zloupotrebljavati time što ćemo ih prosleđivati trećim licima (osim kurirskoj službi za dostavu paketa), trgovati sa njima, javno objavljivati. Podatke možemo samo proslediti državnim institucijama koje Zakonom imaju prava u uvid istih.

Školarac In sve prikupljene podatke od kupca (adresa dostave, ime i prezime kupca, broj telefona) prosleđuje kurirskoj službi sa kojom ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (kurirska služba BEX ), kako bi vam paket mogao biti dostavljen na željenu lokaciju. Email adrese kupaca ne prosleđujemo kurirskim službama.

Kupac pristankom o uslovima kupovine daje dozvolu da se njegovi podaci  (ime i prezime kupca, adresa za dostavu, broj telefona) mogu proslediti kurirskoj službi na dalju obradu.

Školarac In se obavezuje da sa podacima kupaca neće vršiti (osim prosleđivanja kurirskoj službi sa kojom ima ugovor): prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje na druge nepoznate lokacije,  razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, korišćenje u razne druge svrhe osim za dostavu paketa, stavljanje na uvid trećim licima, otkrivanje, javno objavljivanje, širenje, čuvanje na nebezbednim lokacijama, prilagođavanje drugim svrhama koje nisu dostava paketa.

Školarac In se takođe obavezuje da će upotrebiti ili obraditi podatke kupca u sledećim slučajevima:

1) da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi lica ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet;

2) u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora;

Kupac ima pravo i na opoziv pristanka obrade podataka, nakon što je svojevoljno ostavio tražene podatke na našem sajtu.

Pristanak se može opozvati. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

Kolačići (Cookies)

Mi koristimo sledeće kolačiće:

OCSEESID – Ovaj kolačić se koristi za čuvanje ID sesije – neophodan

Jezik – Ovaj kolačić se koristi za čuvanje jezičkih preferencija korisnika  – funkcionalnost

Valuta – Ovaj kolačić se koristi za čuvanje valutnih (dinarskih) preferencija korisnika  – funkcionalnost

Analitika – Ovaj kolačić je instaliran od strane Google Analytics. Kolačić se koristi za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama, kampanjama i praćenje upotrebe veb lokacije za analitički izveštaj. Kolačići anonimno čuvaju informacije i dodeljuju nasumično generisani broj za identifikovanje jedinstvenih posetilaca. Koristi se za čuvanje informacija o tome kako posetioci koriste veb lokaciju i pomaže u stvaranju analitičkog izveštaja o tome kako veb lokacija radi. Prikupljeni podaci uključuju broj posetilaca, izvor odakle dolaze i stranice koje su posećivali i sve to u anonimnom obliku (ne zna se ko je osoba).

Ukoliko želite da isključite kolačiće, kako za naš sajt tako i za sve druge sajtove, neophodno je da odete u svoj brauzer (browser – Chrome, Mozzila, Explorer  i sl), pronađete podešavanja (Settings), odaberete opciju kolačići (Cookies and data) i jednostavno ih isključite / blokirate.

Pravo na odustajanje (ili zamene artikla)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

 • Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, ispravan i ne korišćen.
 • Kupac je dužan da proizvod vrati o smo trošku dostave bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak (obrazac se dobija uz račun prilikom  dobijanja paketa). Kupac obrazac o odustanju može dobiti dostavai i na email adresu veleplast.online@gmail.com , kao i na VIBER u vidu fotografije +38162554174.  Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
 • Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun ili slip od kurirske službe po kojoj ste platili
 • Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora ukoliko je proizvod stigao neoštećen, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. U tom slučaju kupcu se vraća i trošak dostave. Povrat novca se vrši prema podacima koji je kupac dostavo prodavcu na obrascu za odustajanje od ugovora, tako što se novac uplaćuje na tekuči račun kupca.

Pravo na zamenu

– broj računa – šifru artikla i naziv koji se menja – šifru artikla i naziv proizvoda za koji se menja.

Rok za zamenu je 14 dana od dana pristizanja proizvoda na adresu kupca. Troškove dostave, pakovanja snosi kupac. Procedura zamene se može izvršiti putem mejla veleplast.online@gmail.com. Rok za isporuku drugog artikla je 14 dana od dana prijema paketa koji se vratio trgovcu / prodavcu.

Garancija na električne uređaje

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava na garanciju se obično nalazi u samoj kutiji tj u originalnom pakovanju. Ukoliko davalac garancije predviđa da se potrošač registruje online preko sajta proizvođača, potrošač (odnosno kupac) je dužan da na isti način i postupi, kako bi ostvario prava na garanciju.

Postupak reklamacije električnog uređaja koji je još u garantnom roku

Obaveza potrošača jeste da prilikom rekalmacije električnog uređaja preda račun o kupovini, ugovor o prodaji na daljinu, popunjen reklamacioni list i garantni list. Svu dokumentaciju je neophodno fotografisati i poslati na našu email adresu veleplast.online@gmail.com . Ukoliko je nešto naknadno kupljeno ili ugrađeno na uređaj neophodno je da nam to isto predočite.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu , niti je to uslov za ostvarivanje prava na garanciju i rešavanje reklamacije , naša preporuka jeste da čuvate ambalažu, kako se sam uređaj u transportu ne bi oštetio kada ga budete slali na popravak.

Veoma je bitno da pročitate jasna uputstva za korišćenje samog uređaja od strane proizvođača kako ne bi oštetili uređaj prilikom upotrebe.

Prilikom izjave reklamacije na električni uređaj u toku perioda odgovornosti na nesaobraznost treba da se izjasnite o vašem zahtevu za rešavanje iste. Imate pravo da se izjasnite da li nesaobraznost želite da rešite popravkom uređaja ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom uređaja , odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće samo popravkom uz jasnu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor o kupovini ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Nakon što izjavite reklamaciju i dostavite svu neophodnu dokumentaciju vezano za električni uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša rekalamcija zavedena i način na koji će se vaša reklamacija rešavati. Neophodno je nakon toga da nam pošaljete uređaj na našu adresu o vašem trošku bilo kojom brzom poštom koju vi sami odaberete (Adresa: Duška Ivančevića 3, 22320 Inđija, firma Školarac IN – za servis) . Nakon toga Školarac IN šalje dalje o svom trošku uređaj u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema uređaja od strane ovlašćenog servisa (ne od firme Školarac IN),a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije u ovlašćeni servis, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja rekalmacije ukoliko je u pitanju tehnička roba. Uređaje pristigle sa servisa kod nas nazad, Školarac IN vraća potrošaču. Potrošač (kupac) je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kad je dobio obaveštenje da je roba popravljena i sprema za preuzimanje. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u vlasništvo svojine Školarac IN u skaldu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa  (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon)

Ako se rekalamcija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe do ovlašćenog servisa i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa. Pravo na rekalmaciju i besplatno servisiranje od strane Školarac IN, potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Školarac IN će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Primer:

 Ugovor o prodaji na daljinu

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

 1. Firme Školarac IN, koja zastupa brend “Veleplast” adresa Duška Ivančevića 3, 22320 Inđija, PIB 108341001, matični broj 63385867 kao Prodavac, i
 2. _____________________________________,kao kupca na sledeći način

Član 1.

 Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba, broj porudžbine). Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu. Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 73/2010) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o: 1. osnovnim obeležjima robe; 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca; 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret; 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača; 5. pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom; 6. vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju; 7. obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji; 8. uslovima za jednostrani raskid ugovora; 9. adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;

Član 3.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok za isporuku ne može biti duži od 30 dana. Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: kurirskom službom AKS ili BEX (Balkan Express), a troškove isporuke snosi kupac. Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevozniku a po nalogu Kupca.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da ukoliko ima primedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime. U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

Član 5.

Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ __________dinara.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: emailom u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 4 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

Prodavac                                                                                                                                                                 Kupac

__________________                                                                                                                            ___________________